Tiên phong, Khác biệt và Duy nhất

Đó chính là kim chỉ nam trong việc định vị thương hiệu và xác định chỗ đứng trên thị trường của Micronet trong mọi giai đoạn.
Tiên phong để Sáng tạo và Mở đường, Khác biệt để Hội nhập và Phát triển, Duy nhất để Hội tụ và Lan tỏa.

Các nền kinh tế mới

Micronet là Doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng những mô hình kinh tế mới vào các hoạt động kinh doanh.

Siêu mạng truyền thông

Micronet đang sở hữu và phát triển hơn 50 mạng truyền thông trực tuyến ở tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Tài nguyên số

Micronet đầu tư phát triển hơn 3000 tên miền thành hàng ngàn website giúp bảo vệ và quảng bá thương hiệu Quốc gia online.

Tri thức & Sáng tạo

Micronet luôn lấy tri thức và sáng tạo làm nền tảng cho mọi hoạt động. Đồng thời coi trọng chia sẻ tri thức và khuyến khích sáng tạo...

Doanh nghiệp mở

Không thể đóng khi mà thế giới mà chúng ta đang thuộc về ngày càng mở. Micronet được tổ chức như là một Doanh nghiệp mở ...

Tiêu chuẩn 3 Không

Micronet tự đặt ra và phấn đầu để đạt được tiêu chuẩn 3 không trong hoạt động là Không Chi phí, Không Rủi ro, Không Đối thủ.

Mô hình hoạt động mà chúng tôi áp dụng

Không thể đóng khi mọi thứ đều mở. Xã hội và nền Kinh tế mà chúng ta đang thuộc về ngày càng mở, nó ảnh hưởng đến mọi lợi ích của từng người trong chúng ta, dù chúng ta là ai và đang ở đâu. Tri thức, Công nghệ mà chúng ta đang áp dụng cũng là Tri thức và Công nghệ mở, nó càng ngày càng phong phú và hiệu quả nhờ vào sự đóng góp của cộng đồng. Sứ mệnh và Tầm nhìn của chúng tôi cũng là Sứ mệnh và Tầm nhìn mở, nó giống như của những người khác. Các Dự án mà chúng tôi đang triển khai cũng là các Dự án mở, nó cần sự tham gia của mọi người.... Tính “Mở” là quy luật tự nhiên của thời đại ngày nay, mô hình tổ chức và hoạt động của Micronet cũng được xây dựng trên nền “Tư duy mở” đó và chúng tôi cũng muốn truyền bá tư tưởng này ra cộng đồng các Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam để Hội nhập hiệu quả và thành công vào nền Kinh tế Toàn cầu.

Thông qua mô hình Doanh nghiệp mở (Open Company), chúng tôi mong muốn chia sẻ tối đa cơ hội phát triển, qua đó chia sẻ các giá trị và lợi ích chung với các Doanh nghiệp, với Cộng đồng và Xã hội.

Tên miền internet

Tài nguyên tên miền là tư liệu quan trọng trong nền kinh tế internet tương tự như Bất động sản trong nền kinh tế truyền thống. Hiện tại Micronet đang sở hữu khoảng 3.000 tên miền đẹp và giá trị nhất tại Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2025 là 10.000 tên miền.

Thương hiệu số

Thương hiệu số là Thương hiệu của các Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Thương hiệu số có khả năng tác động lớn đến các Thương hiệu truyền thống. Hiện tại Micronet đang sở hữu và phát triển hơn 100 website Thương hiệu số. Mục tiêu đến năm 2025 là 1.000 Thương hiệu số.

Online Network

Sức mạnh của một Doanh nghiệp trong thời đại kinh tế cạnh tranh hội nhập là sở hữu những Mạng và Kênh truyền thông quy mô lớn. Truyền thông là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi thương mại. Mục tiêu đến năm 2025 là phát triển 50 mạng truyền thông trực tuyến.

Internet Company

Với nền tảng tài nguyên internet và giải pháp kinh doanh toàn diện, Micronet sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp internet đối tác có thể xây dựng và phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Mục tiêu đến năm 2025 là hỗ trợ 1.000 công ty internet phát triển hiệu quả.