Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA MICRONET
Micronet Strategy
 
Để theo đuổi và thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Micronet hoặc định Chiến lược phát triển theo 5 giai đoạn lớn, việc hoàn thành tốt nội dung của giai đoạn trước sẽ là tiền đề để thực hiện hiệu quả nội dung của giai đoạn sau.
 
2010 - 2015: Kinh tế Số - Digital Economy
Làm cho Đất nước và Con người Việt Nam trở nên Tự động và Hiện đại hơn.
DigitalEconomy.vn
 
2013- 2017: Kinh tế Internet - Internet Economy
Làm cho Đất nước và Con người Việt Nam trở nên Trực tuyến và Tương tác hơn.
InternetEconomy.vn
 
2015 - 2019: Kinh tế Mở - Open Economy
Làm cho Đất nước và Con người Việt Nam trở nên Minh bạch và Hội nhập hơn.
OpenEconomy.vn
 
2017 - 2021: Kinh tế Tri thức - Knowledge Economy
Làm cho Đất nước và Con người Việt Nam trở nên Thông minh và Văn minh hơn.
KnowledgeEconomy.vn
 
2019 - 2023: Kinh tế Xanh - Green Economy
Làm cho Đất nước và Con người Việt Nam trở nên Hài hòa và Bền vững hơn.
GreenEconomy.vn
 

TIN ƯU TIÊN