Cam kết Thương hiệu

CAM KẾT THƯƠNG HIỆU
Micronet Branding
 
Nhận thức một cách rõ ràng Sứ mệnh và Tầm nhìn đã vạch ra, chúng tôi hiểu rất rõ nếu không có hành trang là những Giá trị đủ mạnh và những Nguyên tắc đủ cứng thì không thể theo đuổi được Sứ mệnh một cách quyết liệt và lâu dài. Chính vì vậy, mọi thành viên chủ chốt của Micronet đều cần hiểu và làm việc theo những Giá trị cốt lõi và những nguyên tắc bất di bất dịch dưới đây:
 
CHỈ TỒN TẠI NẾU CÓ ĐAM MÊ & SỨ MỆNH RÕ RÀNG
Để luôn tự giác, chủ động và thoải mái trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh.
 
CHỈ THEO NHỮNG GÌ MÀ PHÁP LUẬT & LƯƠNG TRI MÁCH BẢO
Để không mất Thời gian cuộc đời theo đuổi những thứ vô ích, vô giá trị, vô tổ chức.
 
CHỈ NGHĨ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHƯA AI NGHĨ TỚI
Để không tốn Năng lượng Tư duy vào những điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu.
 
CHỈ LÀM NHỮNG VIỆC MÀ CHƯA AI DÁM LÀM
Để không lãng phí Nguồn lực chung của Xã hội vào những việc nhàm chán.
 
SỐNG ĐAM MÊ, THEO ĐẾN CÙNG, NGHĨ NUNG NẤU, LÀM HẾT MÌNH CHO ĐẾN KHI ĐẠT KẾT QUẢ TOÀN DIỆN MỚI THÔI.
Để thêm một lần nữa chứng minh cho Chân lý đối với Ý chí của Con người thì  “Không gì là Không thể”.

 

TIN ƯU TIÊN