Mô hình tổ chức

MÔ HÌNH TỔ CHỨC
Micronet System
 
Để theo đuổi được sứ mệnh đã đề ra, ngay từ đầu, Micronet đã được xây dựng thành một mô hình Tập đoàn kinh tế internet quy mô lớn với các công ty thành viên, các chương trình hoạt động và các nền tảng đa dạng bao phủ gần như toàn bộ lĩnh vực kinh tế tri thức trên môi trường trực tuyến.
 
Với mô hình như vậy, Micronet mong muốn trở thành một Doanh nghiệp mang đậm tính “Khoa học”, “Nghệ thuật”, “Chủ động”, và “Sáng tạo”. Qua đó, trước là giúp nó có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho Người Lao động, Khách hàng và Nhà đầu tư; sau là khiến nó đeo đuổi và hoàn thành được các sứ mệnh đã đặt ra.
 
Về cơ bản, mô hình tổ chức của Micronet được phát triển theo xu thế của 9 nền kinh tế mới với 9 thị trường trực tuyến tác động vào 7 nhóm đối tượng (Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức, Cơ sở đào tạo, Trung tâm nghiên cứu, Thông tin truyền thông, Cơ quan quản lý) ở hơn 50 lĩnh vực khác nhau của kinh tế và xã hội và 03 cấp địa lý (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Điểm đến). Đồng thời, tất cả các nội dung và hoạt động nêu trên đều được đặt trên môi trường internet thông qua 06 nền tảng (Dịch vụ internet , Công nghệ số, Liên kết trực tuyến, Nội dung số, Thương mại điện tử và Tiếp thị số).
 
Dưới đây là mô hình tổng quan các hợp phần tạo nên tổ chức Micronet Corp:
 
A - Cơ cấu tổ chức
 
Cơ cấu tổ chức và Nhân sự tổ chức của Tập đoàn Kinh tế internet Micronet bao gồm một hệ thống các bộ phận và cơ quan chức năng được tạo ra nhằm mục đích tổ chức triển khai các hoạt động của toàn bộ Tập đoàn:
Đại hội đồng cổ đông (không quá 1000 nhà đầu tư).
Hội đồng Quản trị (không quá 05 người)
Ban chuyên trách (Ban kiểm soát, Ban cố vấn, Ban pháp chế,  Ban văn hoá & đời sống)
Ban Điều hành (Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc)
Ban Giám đốc (các Giám đốc của các Bộ phận)
Hệ thống Outsourcing (Không giới hạn)
 
B - Cơ chế tổ chức
 “Sự phục vụ cao nhất mà chúng ta có thể thực hiện cho người khác chính là giúp họ tự giúp bản thân” (Horace Man)
Nói một cách khác, những cơ chế tổ chức mà Micronet đưa ra không phải cách mà Micronet điều chỉnh động cơ làm việc của các Đối tác mà ngược lại nó là cách mà chính các Đối tác tự khẳng định giá trị của mình và cũng tự nhận về những gì mà mình xứng đáng với. Dưới đây, là một vài cơ chế như vậy:

Cơ chế Trợ cấp:
Vì bản chất Cơ chế trợ cấp là cách thức hỗ trợ các Đối tác trong giai đoạn đầu làm quen với tổ chức, với công việc và môi trường làm việc có tính cạnh tranh và tự đào thải cao tại Micronet. Chính vì vậy mà mức trợ cấp sẽ giảm dần theo thời gian và đến thời điểm thỏa thuận nào đó thì mức trợ cấp sẽ bằng không. Khi đó Đối tác phải tự khẳng định giá trị của mình, và khi làm được điều đó họ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng theo những cơ chế phù hợp khác thích đáng hơn.

Cơ chế Thưởng:
Cơ chế thưởng là Cơ chế quan trọng, phổ biến và thường xuyên được áp dụng nhằm khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng đối với những Đối tác có đóng góp vượt trên mức yêu cầu của công ty. Cùng với Mô hình Quản lý và đánh giá Công việc khoa học, khách quan tại Micronet, việc khen thưởng sẽ luôn được diễn ra một cách công bằng nhất đối với tất cả mọi Đối tác. Việc xét thưởng thường căn cứ vào Chất lượng công việc, Số lượng Công việc hoàn thành, Tiến độ Công việc, và đặc biệt là thưởng theo giá trị của những ý tưởng mới hay những sáng kiến hữu ích ...

Cơ chế Lợi nhuận:
Cơ chế hưởng theo Lợi nhuận thường được áp dụng trong quan hệ kinh doanh với Đối tác đặc biệt. Để cho khách quan và công bằng, cơ chế này chỉ áp dụng cho từng dự án hay hoạt động kinh doanh cụ thể và có thể hoạch toán độc lập. Theo đó, tùy vào mức độ đóng góp hay tham gia vào dự án nhiều hay ít mà Đối tác được chia phần trăm theo Lợi nhuận tương ứng.

Cơ chế Thị trường:
Đúng như tên gọi của nó, quyền lợi của các bên được các bên đàm phán, thỏa thuận và thống nhất trên cơ sở phân tích và tuân theo các quy luật khách quan của thị trường. Các quy luật thường thấy là: Quy luật Giá trị, Quy luật Cung Cầu, Quy luật Cạnh tranh, Quy luật Dịch chuyển đầu tư...

Cơ chế Cổ phần:
Khác với các Nhà đầu tư thuần túy, Micronet có chính sách bán cổ phần với giá ưu đãi cho các Đối tác của mình. Thông thường Cổ phần sẽ phải mua bằng tiền, tuy nhiên các Đối tác cũng có thể mua bằng sự đóng góp về Công nghệ, Thương hiệu, Quan hệ, Phát minh, Sáng chế...Và tùy theo số lượng cổ phần sở hữu mà các Đối tác có thể được hưởng cổ tức tương ứng.

 
C - Nhân sự tổ chức
 
CHỨC VỤ HỌ & TÊN
CHỦ TỊCH HĐQT: PHAN PHÚC THÀNH         
THÀNH VIÊN HĐQT: LÊ THỊ THÚY HẠNH
THÀNH VIÊN HĐQT: ĐỖ THỊ THÚY LONG         
THÀNH VIÊN HĐQT: LÊ HỒNG THANH
TỔNG GIÁM ĐỐC: PHAN PHÚC THÀNH
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH: HOÀNG VĂN DŨNG                     
GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI: LÊ THỊ THÚY HẠNH
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ: NGUYỄN KHOA CHƯƠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG: HOÀNG VĂN DŨNG
THỦ QUỸ: NGUYỄN THỊ HUỆ
TRƯỞNG BAN ĐỜI SỐNG: NGUYỄN THỊ LIÊN
 
 

TIN ƯU TIÊN