Mạng truyền thông

Micronet Online Network

Hệ thống mạng truyền thông trực tuyến
Online Communication Network

Truyền thông ngày nay không chỉ là một dịch vụ mà nó phát triển trở thành cả một ngành công nghiệp lớn, với doanh thu hàng ngàn tỷ đồng/năm. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một Tập đoàn truyền thông được đo bằng việc sở hữu và lãnh đạo các Kênh và Mạng truyền thông có tầm ảnh hưởng rộng khắp. Cùng với quá trình phát triển của mình, Micronet liên tục sở hữu thêm và liên tục xây dựng thêm nhiều kênh truyền thông quan trọng. Thông qua các kênh truyền thông này, Micronet sẽ truyền tải thông điệp của mình về một mô hình kinh tế mạng sáng tạo phát triển thịnh vượng và bền vững. Với sự liên kết chặt chẽ của nhiều website thương hiệu số trong cùng một lĩnh vực hoạt động với nhau, chúng tôi đã tạo thành những mạng lưới truyền thông trực tuyến quy mô lớn. Mạng truyền thông trực tuyến quy mô lớn có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của Micronet:

+ Tạo ra sự chuyên môn hoá cao trong việc thực hiện các hoạt động trực tuyến.
+ Thoả mãn các thị hiếu khác nhau của những nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.
+ Đáp ứng nhu cầu chuyên môn hóa, cá biệt hóa đang ngày càng diễn ra nhiều hơn trong thế giới ngoại tuyến cũng như trực tuyến.
+ Thay đổi, bổ sung, nâng cấp dễ dàng mà không ảnh hưởng đến nhau.
+ Bổ sung hiệu quả cho nhau, hạn chế tối đa sự cạnh tranh từ bên ngoài.
+ Cho phép triển khai một cách dễ dàng các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo quy mô cho các khách hàng lớn, các chương trình cấp Quốc gia và Quốc tế.
+ Liên kết, liên thông, tạo ra sự tối ưu hoá về chi phí, thời gian và nhân lực trong vận hành hệ thống.
+ Tạo điều kiện để hình thành mạng cộng đồng đa kết nối, gia tăng giá trị và lợi ích cho các thành viên tham gia.
+ Là nền tảng cho việc triển khai các giải pháp hướng đối tượng của công ty về lâu dài.
 
Mục tiêu
- Xây dựng và hoàn thiện việc tổ chức hệ thống các mạng truyền thông trực tuyến.
- Tổ chức vận hành hệ thống các mạng truyền thông trực tuyến ở tất cả các lĩnh vực khác nhau một cách chuyên nghiệp và hiệu quả toàn diện.
- Góp phần tạo nên những mạng lưới liên kết quy mô lớn ở mọi lĩnh vực kinh doanh theo các tiêu chuẩn và giá trị cao.