ActionNet

MICRONET ACTIONNET
Hành động vì 1 internet

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Actionnet.vn   Actionnet@Micronet.vn
SN: Facebook   Linkedin   Youtube
W: Actionnet.vn   Trachnhiemxahoi.vn
 
Micronet AcitonNet
Cùng hành động vì ngôi nhà chung - internet
 
Internet càng ngày càng trở nên quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nó như là một ngôi nhà chung của cả Thế giới. Hãy cùng nhau hành động vì 1 INTERNET. Đem đến những lợi ích và giá trị đích thực cho mỗi người và cho cả cộng đồng.
 
   
 
       
   
 
Bảo vệ Tên miền Quốc gia
Bảo vệ Tên miền mã Quốc gia là bảo vệ Thương hiệu Quốc gia và mở rộng Biên giới số trên mạng internet toàn cầu...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Baovetenmien.vn
W: Baovetenmien.vn
   
Tấm Lòng Việt
Nơi Hội tụ và Lan tỏa những phẩm giá nhân ái...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Tamlongviet.vn
W: Tamlongviet.vn
   
Người Tốt Việc Tốt
Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, Cả Dân tộc ta là một rừng hoa đẹp (Hồ Chủ Tịch)...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Nguoitotviectot.vn
W: Nguoitotviectot.vn
   
1 Internet
Hành động vì 1 internet - Ngôi nhà chung của chúng ta...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@1internet.vn
W: 1internet.vn