Internet Economy

Micronet Internet Economy
MICRONET INTERNET ECONOMY
Mô hình Kinh tế internet Micronet

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Interneteconomy.vn   Interneteconomy@Micronet.vn
SN: Facebook   Linkedin   Youtube
W: Interneteconomy.vn   Kinhteinternet.vn
 
Mô hình Kinh tế internet Micronet
Chung tay phát triển Kinh tế internet thịnh vượng tại Việt Nam
 
Mô hình Kinh tế internet Micronet là một mô hình phát triển Kinh tế trên môi trường internet mở toàn cầu. Nó được tạo nên và vận hành bởi sự tích hợp giữa Công nghệ, Truyền thông và Kinh doanh thành các hệ thống mạng tương tác trực tuyến đa chiều. Các hệ thống mạng này định hướng tới sự phản ánh và điều chỉnh gần như toàn bộ những chức năng và hoạt động của phần lớn các chủ thể tham gia vào nền Kinh tế Quốc dân nói chung và nền Kinh tế internet nói riêng. Chính vì vậy, nếu chúng ta có thể xây dựng thành công nền Kinh tế internet thì nó sẽ góp phần thúc đẩy nền Kinh tế Quốc dân hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, đồng thời chính bản thân nền Kinh tế internet cũng có giá trị khoảng từ 05% đến 10% GDP.
 
Thông qua sứ mệnh xây dựng nền Kinh tế internet phát triển thịnh vượng và bền vững tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn sự tham gia, hưởng ứng, chung tay của các Chuyên gia, Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà kinh tế… vào tất cả các nội dung và hoạt động của nền Kinh tế đầy mới mẻ, đầy tiềm năng nhưng cũng đầy thách đố này...

Micronet Internet Economy
 
   
 
       
   
 
Internet Market System
Hệ thống các Thị trường internet
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Thongtin.com.vn   Ytuong.vn   Santenmien.vn   Chocongnghe.vn   Sanbanquyen.vn   Thitruongvon.vn   Tuyendung.vn   Cophieu.com.vn   Company.com.vn
   
Internet Platform System
Hệ thống các Nền tảng internet
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Doanh nghiệp mở   Công nghệ mở   Dữ liệu mở   Thương mại mở   Truyền thông mở
   
Internet Domain Name System
Hệ thống Phát triển Tài nguyên Tên miền internet
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Tenmien.com.vn   Tracuutenmien.com.vn   Domainer.com.vn   Baovetenmien.vn   Santenmien.vn   Sanweb.vn   Daugiatenmien.vn
   
Digital Brand System
Hệ thống Thương hiệu số internet
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Dulich.vn   Batdongsan.vn   Thoitrang.vn   Amthuc.com.vn   Resort.com.vn   Tuyendung.vn   Tuyensinh.vn   Nongsan.com.vn   Moitruong.vn   Miss.vn   Auto.vn   Realty.vn   Amnhac.vn   Dienanh.vn   Elearning.vn   Gallery.vn   Album.vn   Sohuutritue.vn   Sinhvien.vn   Drink.vn   Duocpham.vn   Baochi.vn   Car.vn   Motor.vn   Download.vn   Software.vn   Book.vn   EBook.vn   Caravan.vn   Visit.vn   Cruise.vn   Thegioixe.vn ...
   
Brand Eco System
Hệ sinh thái Thương hiệu internet
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Du lịch   Bất động sản   Thời trang   Ẩm thực   Nguồn nhân lực   Nông sản   Âm nhạc    Điện ảnh   Giáo dục đào tạo   Dược phẩm   Báo chí   Ô tô xe máy   Phần mềm   Sách ...
   
Online Network System
Hệ thống Mạng ngành nghề
= = = = = = = = = = = = = = = = =
MicroMedia.vn   MicroLand.vn   MicroHealth.vn   Microweb.vn   Microindustry.vn   MicroEdu.vn   MicroTech.vn   MicroHR.vn   MicroAgri.vn   MicroTravel.vn   MicroBook.vn   MicroCopyright.vn   MicroBank.vn   MicroCar.vn   MicroGame.vn   MicroFood.vn   MicroLife.vn   MicroBeauty.vn   MicroArt.vn ...
   
City Network System
Hệ thống Mạng địa phương
= = = = = = = = = = = = = = = = =
TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn   TenThanhphoCity.vn
   
Social Network System
Hệ thống Mạng xã hội...
= = = = = = = = = = = = = = = = =
ECitizen.vn   Doanhnghiep.vn   ESociety.vn   EDuNetwork.vn   Mangchuyengia.vn   Xuatban.vn   EGov.vn