Start Up

Micronet Startup Network
MICRONET START UP NETWORK
Mạng Khởi nghiệp

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Mangkhoinghiep.vn   Mangkhoinghiep@Micronet.vn
SN: Facebook   Linkedin   Youtube
W: Mangkhoinghiep.vn   StartupNetwork.vn
 
Micronet Start UP Network
Mạng khởi nghiệp
 
Doanh nghiệp Khởi nghiệp không chỉ là Khởi đầu mới về Thời gian mà còn phải là Khởi đầu mới về Mô hình kinh doanh, là làn sóng mới làm thay đổi nền Kinh tế hiện tại giúp nó Hiệu quả hơn và Sáng tạo hơn.
 
   
 
       
   
 
Startup Network
Toàn cảnh Phong trào Khởi nghiệp tại Việt Nam...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Mangkhoinghiep.vn
W: StartupNetwork.vn   Mangkhoinghiep.vn
   
Startup Solution
Tự tin làm chủ tương lai của chính mình...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Mangkhoinghiep.vn
W: StartupSolution.vn
   
Startup Job
Cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp tại các công ty khởi nghiệp...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Mangkhoinghiep.vn
W: StartupJob.vn
   
Startup Office
Không gian khởi nghiệp...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Mangkhoinghiep.vn
W: StartupOffice.vn