Micronet Digital Revolution

MICRONET DIGITAL REVOLUTION
Cách mạng số

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@Cachmangso.vn   Digital@Micronet.vn
SN: Facebook   Linkedin   Youtube
W: Cachmangso.vn   DigiTek.vn   Digimarketing.vn
 
Micronet DigitaL Revolution
Cách mạng số - Khởi đầu Kỷ nguyên số
 
Chúng tôi không lập ra Micronet chỉ để kinh doanh các dịch vụ trực tuyến, hay để tập trung trong một phân khúc thị trường số nào đó. Micronet được sinh ra để chuyển toàn bộ Mô hình Kinh tế rời rạc thiếu liên kết hiện nay sang Mô hình Kinh tế siêu kết nối dựa trên nền tảng Quản trị tri thức thông qua ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và mạng internet. Để làm được điều đó, việc đầu tiên là phải số hóa được toàn bộ các nội dung và tri thức của một nền kinh tế. Chúng tôi gọi đó là “Cuộc cách mạng số”. Khi và chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự bước vào kỷ nguyên số một cách tự tin và hiệu quả.

 
   
 
       
   
 
DigiTek
Công nghệ số...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@DigiTek.vn
W: DigiTek.vn
   
DigiData
Dữ liệu số...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@DigiData.vn
W: DigiData.vn   DataWorld.vn
   
DigiMap
Bản đồ số...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@DigiMap.vn
W: DigiMap.vn
   
DigiMarketing
Tiếp thị số...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@DigiMarketing.vn
W: DigiMarketing.vn   Tiepthiso.vn
   
DigiBrand
Thương hiệu số...

A: 02 - Villa E - The Manor - Hanoi - Vietnam
E: info@DigiBrand.vn
W: DigiBrand.vn   Thuonghieuso.com.vn