Trang web đấu giá tên miền sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu của thị trường, bao gồm việc chuyển nhượng và mua bán giữa những thành viên có tên miền tốt, có giá trị nhưng chưa có một sàn giao dịch chính thức nào hỗ trợ, giới thiệu cũng như hỗ trợ các công cụ về đấu giá. Quan trọng hơn, “PA VN giúp cho các đối tác về mặt pháp lý để thực hiện các giao dịch được thành công” - ông Huỳnh Việt Phương - Giám đốc PA VN – nói.

Ông Trần Minh Tân - Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - cho rằng, việc xã hội hóa giúp cho người sử dụng có cơ hội dễ dàng hơn tiếp cận dịch vụ đăng ký tên miền, cũng như hưởng các lợi ích khác mà dịch vụ này đem lại. Theo số liệu thống kê hết ngày 7.4.2014, tổng số tên miền .vn trên toàn hệ thống là 274.430 tên miền, riêng PA VN chiếm 25,7% tương đương 70.014.

“Sàn giao dịch tên miền là bước đi nhạy bén của PA VN và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch vụ đấu giá, chuyển nhượng tên miền. Đây là một trong các yếu tố mấu chốt kích cầu thị trường, thúc đẩy phát triển lượng đăng ký sử dụng tên miền. Giúp người sử dụng đánh giá được giá trị thực của tên miền Internet - ông Tân cho biết - Trong các giai đoạn phát triển, có những thời kỳ chúng ta quản chặt và chúng ta hạn chế việc mua bán chuyển nhượng. Theo thông lệ chung quốc tế, qua giai đoạn sơ khai ban đầu, vào giai đoạn phát triển, thì các giá trị thực của tên miền sẽ được trả lại theo đúng ý nghĩa của nó”.

Ông Tân cho biết, có những giai đoạn Nhà nước bảo hộ cho việc đăng ký tên miền, nhưng từ năm 1998 đến nay đã điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thông lệ chung quốc tế, phù hợp với từng giai đoạn phát triển Internet VN. Ông đưa ra ví dụ, giai đoạn từ năm 2003-2005, quy định những tên miền có khả năng gây nhầm lẫn, trùng với nhãn hiệu hàng hóa phải niêm yết trong vòng 3 ngày, không có đơn khiếu nại thì mới cấp. Thế nhưng qua thực tế cấp phát và thông lệ chung quốc tế, Bộ Bưu chính - Viễn thông đã mạnh dạn trình Quốc hội thông qua Luật Công nghệ thông tin có hiệu lực vào năm 2007 để xóa bỏ rào cản đó, đưa tên miền không thuộc đối tượng, phạm vi sở hữu trí tuệ. Có nghĩa, việc đăng ký tên miền hoàn toàn độc lập với việc sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm dịch vụ.

“Do đó, ai đăng ký trước được quyền sử dụng trước và muốn sử dụng tên miền trên phải có trao đổi, nhượng lại và không thể nói là vi phạm pháp luật được. Rõ ràng đây là nhu cầu chính đáng, việc xác lập sàn giao dịch tên miền là để đáp ứng cho nhu cầu xã hội, giúp cho người sử dụng, người đăng ký tên miền có thể định giá được giá trị của tên miền thông qua sàn giao dịch. Đưa tên miền về đúng người đúng việc, cho người khai thác hiệu quả nhất” - ông Tân nói.

Theo Báo Lao Động